Betalningstrender i Norden 2024: Vad du bör tänka på
Betalning

Betalningstrender i Norden 2024: Vad du bör tänka på

Ta reda på vad du kan förvänta dig på den nordiska betalningsmarknaden 2024. Här är sex av de viktigaste förutsägelserna baserade på grundlig forskning och expertis.


Årets sista kvartal är en avgörande tid för företag och organisationer. I takt med att vi närmar oss årets slutmål får vi också ett utmärkt tillfälle att fördjupa oss i framtiden för den nordiska finansbranschen och förutse vad som väntar under det nya året. 

På Waytobill, en i Norden ledande leverantör av lösningar för återkommande betalningar, har vi förmånen att ha ett nära samarbete med uppskattade handlare och partners. Deras insikter i kombination med vår erfarenhet gör att vi kan förutspå de viktigaste betaltrenderna i Norden 2024. Låt oss utforska vad som väntar.

 

  1. Utvecklingen av betalningsinfrastruktur: öppen bankverksamhet står i centrum

  2. Digitala återkommande betalningar vinner mark

  3. Abonnemangsbranschen: ytterligare ett år av exponentiell tillväxt

  4. Swish och Vipps MobilePay ökar sina marknadsandelar

  5. AI ger full kraft åt nordiska betalningar och etablerar sig för gott i finansinstitutens verksamhet

  6. BankID fortsätter att överbrygga generationer till en sömlös digital identifiering

 

1. Utvecklingen av betalningsinfrastruktur: öppen bankverksamhet står i centrum 

I och med att den nordiska betalningsplattformen P27 upphörde har planerna på att bygga en ny nordisk systemkritisk betalningsinfrastruktur lagts på is och fokus har flyttats till open banking-initiativ. Open banking, ett system som ger tredjepartsleverantörer av finansiella tjänster tillgång till finansiella data från olika banker, blir allt vanligare. 

De nordiska länderna anammar detta koncept och främjar innovation och samarbete mellan traditionella banker och fintech-startups, vilket leder till utveckling av innovativa betalningslösningar och tjänster samt skapar ett mer mångsidigt och användarvänligt finansiellt ekosystem. 

Waytobills digitala Autogiro och digitala AvtaleGiro är ett bra exempel på hur open banking kan förnya det finansiella ekosystemet. Den svenska och norska motsvarigheten till direktdebitering är sömlöst integrerad i Waytobills checkout och gör det möjligt för kunderna att registrera sig för 

återkommande betalningar med bara några klick, vilket eliminerar behovet av långa pappers och webbformulär och ökar intäkterna för organisationer som väljer denna innovativa lösning. 

 

2. Digitala återkommande betalningar vinner mark 

Nordiska kunder, som är kända för att vara tekniskt kunniga, tar snabbt till sig digitala återkommande betalningsmetoder. Det enkla tillvägagångssättet för automatiserade betalningar av grundläggande saker som hyra, elräkningar och prenumerationstjänster lämpar sig väl för

regionens digitalt benägna befolkning. Handlare som uppfattar denna trend flyttar över kunder från manuella fakturor till dessa sömlösa system, vilket ökar kundretentionen och livstidsvärdet. Genom att använda lokala autogirometoder som svenska Digital Autogiro och norska Digital AvtaleGiro kan företagen inte bara öka intäkterna utan också främja kundlojaliteten samtidigt som det administrativa krånglet minimeras. Denna förändring utgör ett strategiskt steg mot ett mer effektivt och kundcentrerat betalningslandskap i Norden. 

 

3. Abonnemangsbranschen: ytterligare ett år av exponentiell tillväxt 

Den globala abonnemangsbranschen kommer att fortsätta sin meteoriska uppgång under 2024 och den nordiska marknaden blir inte ett undantag. Enligt Waytobills VD, Magnus Bendelin, kommer Norden att stå för 200 miljoner månatliga återkommande betalningstransaktioner inom de närmaste fem åren. Bendelin påpekar att majoriteten av transaktionerna fortfarande är fakturabaserade, men med framväxten av lösningar för återkommande betalningar så som Waytobills kommer majoriteten av abonnemangstransaktionerna vid tidpunkten ha blivit automatiserade. Detta är viktiga nyheter för den nordiska marknaden eftersom nordiska kunder är mer öppna för abonnemangskonceptet. Svenska konsumenter spenderar redan 8% mer på medieabonnemang än förra året, och ljudtjänster har nått en ökning på hela 12%. Abonnemangsmodeller är lönsamt för företagen och bekvämt för kunderna – prenumeranterna får tillgång till innehåll, tjänster eller produkter med flexibiliteten att när som helst säga upp sin prenumeration, vilket ger dem bättre kontroll över sin ekonomi. 

 

4. Swish och Vipps MobilePay ökar sina marknadsandelar 

Eftersom de nordiska mobila betalningsapplikationerna stadigt får nya användare kommer vi att få se hur mobila betalningar står för fler betalningar än under föregående år. Till exempel har svenska Swish 8 870 456 användare i augusti 2023, vilket motsvarar mer än 83% av den totala svenska befolkningen. 

När danska MobilePay och norska Vipps slås samman till vad vi nu känner till som Vipps MobilePay kommer mobila plånböcker att bli mer kraftfulla och inkluderande än någonsin, och kunder och företag tillåts arbeta med sömlösa gränsöverskridande omedelbara transaktioner. 

Trots avsaknaden av officiella datum är återkommande betalningar inom mobila betalningsappar fortfarande ett ämne under lupp. Kommer 2024 att vara året då vi får se ett införande av återkommande Swish-betalningar?

 

5. AI ger full kraft åt nordiska betalningar och etablerar sig för gott i finansinstitutens verksamhet 

AI-tekniken, med sina avancerade algoritmer och maskininlärningsmöjligheter, har revolutionerat hur transaktioner behandlas, övervakas och säkras. Nordiska finansinstitut och betaltjänstleverantörer använder i allt högre grad AI för att förbättra kundupplevelsen och optimera den operativa effektiviteten. 

Enligt en undersökning utförd av Accenture är den nordiska finanssektorn en av de tre branscher som har den högsta AI-budgeten för de kommande två åren. 

Under 2024 kan vi förvänta oss att se fler AI-algoritmer som används för att analysera transaktioner och upptäcka mönster och avvikelser i syfte att förhindra bedrägerier och skydda finansiella tillgångar. 

 

6. BankID fortsätter att överbrygga generationer till en sömlös digital identifiering 

I det ständigt föränderliga landskapet av digital identifiering och säkerhetsproblem har BankID vuxit fram som hörnstenen för förtroende och bekvämlighet i Sverige. År 2022 använde 99,2 % av de svenska medborgarna mellan 18 och 65 år redan BankID och använde det digitala identifieringssystemet 6,7 miljarder gånger per år

Eftersom open banking fortsätter att utvecklas och erbjuder en betydande omvandling av många bank- och finansiella tjänster, spelar BankID en avgörande roll vid undertecknande av avtal och ID-verifiering vid betalningar. BankID har, tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och spridda acceptans över olika tjänster, fått äldre generationer att ta till sig digital teknik. BankID används till exempel för att underteckna digitala autogirofullmakter med Waytobill, vilket gör processen mycket säker. 

Har du frågor om de förväntade betalningstrenderna 2024? Eller vill du veta mer om Digital Autogiro eller AvtaleGiro? Kontakta oss idag

Modernise your payment methods

Take control and digitalize your payments. Contact us today! Your effortless checkout journey awaits.

Similar posts